Werkwijze van K2H

Dynamische interventies

Voorafgaand aan de training, workshop of begeleidingstraject vindt een intakegesprek plaats.

In dit gesprek wordt nagegaan in welk toepassingsgebied de klant vooral geïnteresseerd is.

Eventueel worden voorbereidingsopdrachten gegeven en/of ontwikkelingsinstrumenten, persoonlijkheidsvragenlijsten, ( psychologische ) testen ingezet.

Na dit intakegesprek wordt de training, workshop of begeleidingstraject op maat gemaakt voor de door de klant ingebrachte vraagstelling.

Tijdens de afgesproken trajecten wordt de theorie gerelateerd aan voorbeelden uit de praktijk en het beleid van de organisatie. Inzichten worden vergroot via concrete oefeningen. Omdat de adviseurs en trainers bij K2H beschikken over tientallen jaren ervaring met het werken met groepen en individuen beschikken zij over veel interventiemogelijkheden, methoden, technieken, (rollen)spelen en testen.

Na het traject is het mogelijk vervolgafspraken te maken.