Coaching

Maatwerk in begeleiding

Coaching helpt u uw doelen te bereiken en het zelfsturend vermogen te vergroten. Centraal in onze begeleiding staat het raakpunt tussen u en de organisatie. Op dat raakpunt onderzoeken we uw persoonlijkheid, voorkeuren, motivatie (zelfinzicht) en sociale vaardigheden in relatie tot de cultuur en structuur van de organisatie.

Coachingsvragen zijn vaak in te delen op de volgende niveaus:

1. Loopbaanniveau.

Vragen als:

 • Ik ben niet tevreden met mijn huidige werksituatie, maar wat wil ik wel?
 • Wat kan ik, wat motiveert mij en wat wil ik?
 • Wat zijn mijn mogelijke toekomstperspectieven?
 • Op welke manier kan ik zelf actiever worden met betrekking tot mijn loopbaan?
 • Wat is haalbaar in de huidige organisatie en in mijn privé leven?

2. Persoonlijkheids en zingevingsniveau.

Vragen als:

 • Hoe ga ik met conflicten om?
 • Hoe komt het dat ik mij zo opgebrand voel?
 • Waarom voel ik mij zo onzeker?
 • Hoe kan ik de balans tussen werk en privé herstellen?
 • Hoe ga ik om met mijn sterke en zwakke kanten?
 • Wat wil ik nu werkelijk en wat doe ik met de rest van mijn leven?

3. Functioneel en operationeel niveau.

Vragen als:

 • Wat is mijn stijl van leidinggeven en hoe stem ik die af op mijn medewerkers?
 • Hoe ga ik om met stress en hoge werkdruk?
 • Hoe kan ik omgaan met conflicten en negatieve feedback?
 • Kan ik meer invloed uitoefenen en beter leren onderhandelen?
 • Op welke manier kan ik mijn werk beter plannen en organiseren?
 • Hoe kan ik mijn mensen motiveren voor veranderingen?

Deze vragen vormen het startpunt van uw begeleidingstraject. In dit traject is het belangrijk dat u zelf achter de begeleiding staat en een actieve bijdrage wilt leveren.

Onze adviseurs zoeken in hun werkwijze naar hanteerbare aanknopingspunten die in directe actiepunten vertaald kunnen worden.

In een aantal gesprekken wordt u geholpen uw doelen te verwezenlijken. Dit aantal kan variëren per persoon, het gemiddelde is 10.