Medezeggenschap

Actieve participatie in de organisatie

Voor K2H adviseurs is medezeggenschap en participatie een belangrijk onderwerp bij organisatieontwikkeling. Zij hebben dan ook sinds 1988 ervaring met het begeleiden van ondernemingsraden en cliëntenraden.

Het bevorderen van medezeggenschap en werknemersparticipatie (cliëntenparticipatie) is belangrijk om organisatie en werknemersdoelen (en/of cliëntendoelen) met elkaar in balans te brengen zodat optimale resultaten gehaald worden.

K2H biedt verschillende trainingen aan, bijvoorbeeld:

  • Basis- en vervolgtrainingen voor medezeggenschap.
  • Trainingen voor OR-voorzitters en secretarissen.
  • OR en vitaliteit.
  • De OR en het personeels- en ARBO beleid.
  • OR en reorganisaties en veranderingstrajecten.
  • Teamontwikkeling binnen de OR.
  • Invloed uitoefenen in de organisatie als OR.
  • De OR en de achterban.
  • De wet op de ondernemingsraden.

Wilt u een praktijkgerichte training voor uw ondernemingsraad? Kies dan voor een maatwerktraining van K2H.