Mediation

Mediation op maat

Mediation is een methode van conflictoplossing via bemiddeling door een onafhankelijke derde: de mediator. Deze mediator heeft een neutrale positie en is geen rechter of arbiter die beslist wie gelijk heeft. Partijen beslissen zelf over hun oplossing. De belangrijkste taak van de mediator is het zodanig begeleiden van de partijen dat een wederzijds aanvaardbare oplossing gevonden wordt.

Voordelen van mediation:

  • Bij veel conflicten wordt uiteindelijk een rechter of arbiter ingeschakeld. Dit leidt vaak tot een win-lose situatie en hoge kosten door inschakeling van meerdere advocaten en andere professionals.
  • Bij mediation als methode bepaalt u de uitkomst, de kosten zijn lager en het proces verloopt sneller. Hierdoor wordt de periode van stress en onzekerheid ook korter. Ook komt het conflict niet op straat te liggen.
  • Bij mediation wordt gezocht naar een win-win situatie waardoor er een grotere kans is dat u later nog met de wederpartij door een deur kunt gaan.

De adviseurs van K2H maken gebruik van verschillende mediation toepassingen die specifiek op uw situatie worden toegesneden zowel in de profit als in de non-profit organisaties. Bij partijen kan het gaan om twee of meer mensen, verschillende groepen (afdelingen) en/of overlegorganen.

K2H adviseurs hebben veel ervaring met mediation:

  • bij arbeidsgeschillen;
  • bij medezeggenschap;
  • bij conflicten tussen werknemers en/of leidinggevenden;
  • en als organisatieontwikkelingsmethode.